TARAFSIZLIK POLİTİKA BEYANI

(IMPARTIALITY POLICY STATEMENT)

Tarafsız olmak güvenilir olmakla aynı şeydir. Denetim ve Belgelendirme prosesinin güvenilirliği ve profesyonelliğini sağlamak için tarafsızlık şartdır. ISOQAR Belgelendirme operasyonel yönetiminde olan hiç kimsenin Belgelendirme için müracaatı kabul edilmez. ISOQAR Belgelendirme hissedarları herhangi bir danışmanlık şirketinin hissedarı olamazlar.

ISOQAR Belgelendirme üst yönetimi tüm faaliyetlerinde tarafsızlığı sağlamak için aşağıdaki taahhütleri verir:

1.    Denetime katılacak personel son iki yıl içinde aynı firmada eğitim vermemiş, iç tetkike katılmamış, standardın  uygulanmasında, finansal veya ticari hizmetleri içerecek şekilde danışmanlık yapmamış olmasının sağlanması, 
2.    ISOQAR Belgelendirme kadrolu çalışanlarına ve yöneticilerine Kalite, Çevre ve diğer yönetim sistemlerinin tasarımı, oluşturulması ve uygulanmasında çalışmaları yasaklanmıştır.
3.    Tüm kadrolu çalışanlardan ve yöneticilerden geçmişteki ticari ve işle ilgili faaliyetlerini Ofis Potansiyel Çıkar Çatışması Listesinde beyan etmeleri istenir.
4.    ISOQAR Belgelendirme çalışanları veya sözleşmeli çalışanlar herhangi bir danışmanlık şirketini veya eğitim şirketini göstererek buraya giderseniz belge almak daha basit, daha kolay, daha ucuz şeklinde potansiyel müşterilere öneri sunamaz. Sözleşmeli denetçiler veya ISOQAR kadrolu denetçileri, denetim esnasında veya sonrasında firmaya danışmanlık veya eğitim teklifinde bulunamazlar.
5.    Belgelendirme Kuruluşumuzun faaliyetlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilmesi için tüm ISOQAR çalışanlarının  herhangi bir kuruluşun yada kişinin etkisi altında kalmaması sağlanır.
6.    Denetimleri ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirenler ile belge kararı veren komite üyelerinin tarafsızlığın sağlanması ile ilgili olarak sorumluluk ve yükümlülüklerinin farkında olmalarının sağlanması için  bilgilendirme toplantıları yapılır.

Kuruluşumuz tarafından tarafsızlığın sağlanamaması hali, Belgelendirme uygulamalarının ve sonuçlarının doğru olmadığı veya hatalı yapıldığı anlamına gelir. Tarafsız olmak: objektif, bağımsız, nötr ve yansız, adaletli, dengeli, çıkar çatışmasından uzak ve önyargısız olmak anlamı taşır. Faaliyetlerimizde, ilgili taraflara güven vermenin yolu, mutlak tarafsızlığı sağlamak olacaktır.Çalışanların her türlü siyasi, ticari ve mali baskılardan uzak olmaları garanti altına alınmıştır. ISOQAR Belgelendirme üst yönetimi; stratejilerini, politikalarını ve prensiplerini geliştiren ve uygulayan tüm ilgili tarafların,  hiçbir birliğin, grubun ve müşteri topluluğunun doğrudan etkisi altında kalmaksızın tarafsız ve bağımsız çalışmasını sağlar.  ISOQAR Belgelendirme üst yönetimi müracaattan başlayarak belge verilme sürecine kadar faaliyet gösteren tüm çalışanlarına, denetçilere ve komite üyelerine bağımsız ve tarafsız olarak hiçbir etki ve baskı altında kalmadan faaliyetlerini sürdürebileceklerinin taahhüdünü verir.

Belgelendirmeye duyulan güvenin sürdürülmesi için Belgelendirme kararları objektif delillerle desteklenir ve belgelendirme faaliyetlerine katılan tüm üyelerin kararını hiçbir şahıs veya kurum etkisi altına alamaz. Belgelendirme kararları yetkin, tarafsız Belgelendirme Komitesi tarafından, denetimden bağımsız kişiler tarafından alınır.


        MUSTAFA YILMAZ
       ISOQAR BELGELENDİRME
          GENEL MÜDÜRÜ 


01/01/2019 /Yayın P

HABERLER
TALEP GÖNDERİN
×

Destek Hattı

Kalite Yönetim Sistemleri
  TR - +90 (216) 598 20 00
  info@isoqarturkey.com

Müracaat Gönder

Referanslarımız


AKREDİTASYONLARIMIZ

ISOQAR Turkey is TURKAK accredited Alcumus ISOQAR is UKAS accredited