İsoqar Turkey

Belge Transferi

EA, PAC, IAAC veya IAF, MLA imzalı bir akreditasyon kapsamına giren belgeler devir, transfer veya doğrulamalar için uygun olmalıdır. Eğer mevcut belgelendirme yalnızca bölgesel bir MLA ya ait bir kuruluş tarafından akrediteyse, transfer, bölgesel anlaşma içinde geçerli diğer akreditasyonla sınırlanacaktır.

Böyle akreditasyonlar kapsamında olmayan belgelere sahip kuruluşlar yeni müşteri gibi işlem göreceklerdir.

Mevcut veya önceden sahip olunan belge/kaydın yeterliliğiyle ilgili tereddütün olduğu yerde, ISOQAR Belgelendirme tereddütün büyüklüğüne göre aşağıdakileri uygulayacaktır:

  • Başvuru sahibi yeni bir müşteri olarak işlem görecektir.

Veya

  • Belirlenen problemli alanlar dikkate alınarak bir denetimin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

İstenen faaliyete göre karar, bulunan tüm problemlerin genişliğine ve niteliğine bağlı olacaktır ve muhtemel müşteriye açıklanacaktır.

Önceki belgelendirme kuruluşunun ticari faaliyetini bitirdiği veya akreditasyonunun iptal edildiği durumda, akredite belgelendirmenin devri veya transferi tüm diğer koşullar sağlandığı sürece mümkün olabilir.

Askıya alındığı veya askıya alma tehlikesi altında olduğu bilinen belgeler devir, transfer veya doğrulama için kabul edilmeyecektir.

Global Sürdürülebilir Turizm Sertifikasyon Formu

GSTC Sertifika