İsoqar Turkey

Belgelendirme Öncesi

Müşteri prosesleri ve prosedürleri standarda uygunluğu sağladığı takdirde belgelendirme işlemleri gerçekleştirir. Belgelendirme adımları aşağıda tanımlanmış olup firmanızı nasıl belgelendirebileceğiniz adım adım anlatılmıştır.

  • Belgelendirmeye başlamadan önce firma Üst Yöneticisi ilgili standardın uygulanması için tüm destek ve taahhütlerini sağlar. Gerekli finansal ve insan kaynaklarını temin eder.
  • Sektörünüze ait tüm ilgili standartları temin eder. Bu standartlar ticari kuruluşlardan veya enstitülerden (TSE) temin edilebilir.
  • Firmanın hangi bölümünün belgelendirileceğine ve istenen belgelendirme kapsamına karar verir.
  • Mevcut sisteminizin uygun standardın şartlarını karşılayıp karşılamadığını gözden geçirir ve standarda uygunluk için ihtiyaç duyulan faaliyetleri tanımlar. Aynı sektördeki belgelendirilmiş firmaların tecrübelerinide kullanabilirsiniz.
  • Üst yönetiminiz uygunluğun etkin bir şekilde gerçekleşebilmesi için gerekli kaynakları tanımlar. Kendi tecrübenizin buna yeterli olabileceği veya danışman desteğinin gerekli olduğu konusunda karar verir.
  • Dokümante edilmiş yönetim sisteminin uygulanması ve farklılıkların giderilmesi sağlanır.
  • ISOQAR Belgelendirme ile irtibat kurularak belgelendirme prosesi hakkında görüş birliğine (denetim tarihi vs.) varılır.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Global Sürdürülebilir Turizm Sertifikasyon Formu

GSTC Sertifika