İsoqar Turkey

iso 9001 belgesi

Belgelendirme

isoqar turkey belgelendirme ve eğitim firması

Müşteri prosesleri ve prosedürleri standarda uygunluğu sağladığı takdirde belgelendirme işlemleri gerçekleştirir. Belgelendirme adımları aşağıda tanımlanmış olup firmanızı nasıl belgelendirebileceğiniz adım adım anlatılmıştır.

  • Belgelendirmeye başlamadan önce firma Üst Yöneticisi ilgili standardın uygulanması için tüm destek ve taahhütlerini sağlar. Gerekli finansal ve insan kaynaklarını temin eder.

  • Sektörünüze ait tüm ilgili standartları temin eder. Bu standartlar ticari kuruluşlardan veya enstitülerden (TSE) temin edilebilir.
  • Firmanın hangi bölümünün belgelendirileceğine ve istenen belgelendirme kapsamına karar verir.
  • Mevcut sisteminizin uygun standardın şartlarını karşılayıp karşılamadığını gözden geçirir ve standarda uygunluk için ihtiyaç duyulan faaliyetleri tanımlar. Aynı sektördeki belgelendirilmiş firmaların tecrübelerinide kullanabilirsiniz.
  • Üst yönetiminiz uygunluğun etkin bir şekilde gerçekleşebilmesi için gerekli kaynakları tanımlar. Kendi tecrübenizin buna yeterli olabileceği veya danışman desteğinin gerekli olduğu konusunda karar verir. iso 9001 , gstc ,

  • Dokümante edilmiş yönetim sisteminin uygulanması ve farklılıkların giderilmesi sağlanır.
  • ISOQAR Belgelendirme ile irtibat kurularak belgelendirme prosesi hakkında görüş birliğine (denetim tarihi vs.) varılır.

Global Sürdürülebilir Turizm Sertifikasyon Formu

GSTC Sertifika