ISO 14001

ISOQAR Belgelendirme teknik kadrosuyla ISO 14001:2015 konusunda sertifikasyon hizmeti vermektedir. ISOQAR Belgelendirme bu sertifikasyon denetimlerini UKAS ve TURKAK akreditasyonlu(Müşterinin tercihine bağlı ) olarak gerçekleştirmektedir. Çevre konusundaki duyarlılık, ABD ve Avrupa’da başlamış ve son yıllarda diğer ülkelerde hızla yayılmıştır.

Proseslerin tasarım ve değerlendirmelerinde çevre faktörünün göz önüne alınması iki ana nedene dayanır:

Firmanın yerleşik olduğu yörenin toplumsal duyarlılığı ile merkezi ve yerel yönetimlerin yaptırımları,

Firmanın bulunduğu ülkenin ekonomik-politik yaptırımları.

İlk neden, kalıcı gelişmenin ancak doğal kaynakların akılcı kullanımı ve atıkların çevre kirlenmesini azaltacak şekilde değerlendirilmesi yoluyla sağlanabileceği görüşüne dayanmaktadır.

İkinci neden ise, ekonomik ve politik boyutları içermesi sebebiyle, farklılık göstermektedir. Yaptırımların kaynağı siyasi ve ekonomik örgütler de olabilmektedir (Avrupa Topluluğu gibi).

Merkezi ve yerel yönetimlerin çevreye ilişkin düzenlemeleri kalite yönetim sistemleri üzerinde dolaylı bir etkiye sahipken, çevre yönetim sistemleri üzerinde doğrudan etkilidir. Sonuçta çevre yönetim sistemlerinin, farklı ülkelerdeki uygulamaları değişiklikler gösterebilmektedir.

ISO 14001:2015 standartı, çevre yönetim sistemlerinin standardizasyonunu temin etmek üzere oluşturulmuştur. Önemi artmakta olan bir diğer çevre standardı ise EMAS' tır. (The European Eco Management and Audit Scheme).

ISO 14001:2015 standardı, yayımlanması ile birlikte, yerel yönetimlerden veya önemli müşteriler tarafından talep edilir duruma gelmiştir.

ÇEVRE MEVZUATLARI

HABERLER
TALEP GÖNDERİN

Belgelendirme Aşamaları

1Ön Değerlendirme

Belgelendirme yapmak isteyen kuruluşların sistemlerinin belgelendirmeye hazır olup olmadığını anlamaları için müşterinin tercihine bağlı olarak verilen bir hizmettir.

2Belgelendirme Denetimi

Belgelendirme denetimleri Safha 1 ve Safha 2 olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Safha 1 ve Safha 2 denetimlerinin amacı kuruluşların yönetim sistemlerinin ISO Standart gerekliliklerine uygunluğunun teyit edilmesidir.

3Gözetim Denetimleri

Gözetim denetimlerinin yılda en az bir kez yapılması gerekmektedir. Kuruluşun talebine bağlı olarak altı aylık gözetim hizmetleri de verilmektedir.

4Belgenin Hazırlanması

Belgelendirme komitesinin onayından sonra ISOQAR Belgelendirme üç yıl geçerli olacak yönetim sistemi belgesini yayınlar ve müşterinin ismini onaylı belgelendirilmiş müşteriler listesine ekler.
×

Destek Hattı

Kalite Yönetim Sistemleri
  TR - +90 (216) 598 20 00
  info@isoqarturkey.com

Müracaat Gönder

×

Güvenli Turizm Destek Hattı

Güvenli Turizm Sertifikası
Müracaat Gönder

Referanslarımız


AKREDİTASYONLARIMIZ

ISOQAR Turkey is TURKAK accredited Alcumus ISOQAR is UKAS accredited