ISO 22301 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İş sürekliliği

Kesintiye neden olan bir ihlal olayının ardından ürün ve hizmetlerin önceden tanımlanmış kabul edilebilir seviyelerdeki sunumuna devam etme konusunda kuruluşun sahip olduğu yetenektir.

İş sürekliliği yönetimi

Kuruluşa yönelik olası tehditleri ve söz konusu tehditlerin gerçekleşmesi durumunda iş ile ilgili işlemlere tesirini tespit eden ve kuruluşun önde gelen hissedarlarının menfaatini, itibarını, marka ve değer yaratan faaliyetlerini koruyan etkili bir karşılık verme yeteneğiyle kurumsal direncin oluşması için bir altyapı ortaya koyan bütüncül yönetim sürecidir.

İş sürekliliği yönetim sistemi

İş sürekliliğini kuran, gerçekleştiren, işleten, izleyen, gözden geçiren, sürdüren ve iyileştiren yönetim sisteminin bölümü veya tamamıdır.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetimi Sistemi; paydaşlarınız nezdinde işletmenizin tamamen hazır olduğunu garanti etmenizi, hem iç ve hem de dış müşterilere karşı beklentileri karşılayabileceğinize dair güven sağlamaktadır.

İş Sürekliliği bir işletmenin herhangi bir nedenden kaynaklı, ürün ve hizmetlerinin kesintiye uğraması sonrasında işletmenin kabul edilebilir seviyede işini sürdürebilme kapasitesidir. İş sürekliliğindeki süreçlerin kesintilere ne kadar tahammül edebildiği ve ilgili süreçleri daha önce belirlenen sürede tekrar çalışır hale getirmek için neler yapılması gerektiği iş sürekliliğinin temelini oluşturur. Bu standart, iş dünyasının önde gelen iş sürekliliği uzmanları tarafından yazılmıştır ve bir kuruluşta iş sürekliliğini yönetmek için en iyi çerçeveyi sağlamaktadır.

ISO 22301 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN YARARLARI

ISO 22301 büyük veya küçük fark etmeksizin herhangi bir sanayi kuruluşuna uygulanabilir. İş Sürekliliği Yönetim Sistemi belgelendirmesi kuruluşlara şunları sağlayabilir:

 • Kurumsal yönetim
 • Piyasada farklılaşma
 • Üst yönetim ve müşteri gereksinimlerinin karşılanması
 • İş sürekliliği bilinci ile odaklanmış çalışanlar
 • Yasal şartlara uyum
 • Yeni gelişen tehdit ve açıklıklara hazırlıklı olmak
 • İş kesintisinden korunmak
 • Zayıflıkların saptanıp giderilmesi imkanı
 • Ticari ortaklara ve müşterilere güven sağlaması
 • Sistemin başarısını ölçme mekanizması
 • Kuruluşun önemli ürünleri ve hizmetleri / faaliyetleri hakkında netlik
 • Geri dönüş faaliyetlerinin ve faaliyetler için gerekli kaynakların önceliklerinin bilinmesi
 • Bu faaliyetler için tehditlerin (bunların bağlılıkları dahil) ve geri dönüşlerin yapılmamasının etkilerinin net olarak bilinmesi
 • Kesinti olaylarından sonra geri dönüş faaliyetleri için denenmiş ve güvenilir uygulamalar
 • Bu uygulamaların rutin olarak gözden geçirilmesi yolu ile güncelleme
 • Faaliyetleri kesintiye uğratacak ihlal olayları
 • Kuruluşun kesintiye sebep olabilecek ihlal olaylarını yönetme yeteneğinin idaresi için kontrollerin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi
HABERLER
TALEP GÖNDERİN

Belgelendirme Aşamaları

1Ön Değerlendirme

Belgelendirme yapmak isteyen kuruluşların sistemlerinin belgelendirmeye hazır olup olmadığını anlamaları için müşterinin tercihine bağlı olarak verilen bir hizmettir.

2Belgelendirme Denetimi

Belgelendirme denetimleri Safha 1 ve Safha 2 olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Safha 1 ve Safha 2 denetimlerinin amacı kuruluşların yönetim sistemlerinin ISO Standart gerekliliklerine uygunluğunun teyit edilmesidir.

3Gözetim Denetimleri

Gözetim denetimlerinin yılda en az bir kez yapılması gerekmektedir. Kuruluşun talebine bağlı olarak altı aylık gözetim hizmetleri de verilmektedir.

4Belgenin Hazırlanması

Belgelendirme komitesinin onayından sonra ISOQAR Belgelendirme üç yıl geçerli olacak yönetim sistemi belgesini yayınlar ve müşterinin ismini onaylı belgelendirilmiş müşteriler listesine ekler.
×

Destek Hattı

Kalite Yönetim Sistemleri
  TR - +90 (216) 598 20 00
  info@isoqarturkey.com

Müracaat Gönder

×

Güvenli Turizm Destek Hattı

Güvenli Turizm Sertifikası
Müracaat Gönder

Referanslarımız


AKREDİTASYONLARIMIZ

ISOQAR Turkey is TURKAK accredited Alcumus ISOQAR is UKAS accredited