ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standardı, tüm kuruluş türlerini (örneğin, ticari kuruluşlar, kamu kurumları, kar amaçlı olmayan kuruluşlar) kapsar. Bu standart, dokümante edilmiş bir BGYS’yi kuruluşun tüm ticari riskleri bağlamında kurmak, gerçekleştirmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve iyileştirmek için gereksinimleri kapsar. Bağımsız kuruluşların ya da tarafların ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş güvenlik kontrollerinin gerçekleştirilmesi için gereksinimleri belirtir.

 

BGYS, bilgi varlıklarını koruyan ve ilgili taraflara güven veren yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanmıştır.

ISO/IEC 27001 Bilgi güvenliği standardı risk tabanlı yaklaşımı ile kuruluşların bu süreçlerinde bilgi ve bilgi varlıklarının korunması için doğru insan kaynakları, prosedürler ve bilgi teknolojileri altyapıları ile hedeflenen güvenlik düzeyini sağlamaktadır. ISO / IEC 27001 her sektörden her büyüklükteki firmanın şirket süreçlerine entegre etmek için uygundur.

 

Her türlü finansal, müşteri özel bilgileri vb gibi kritik verilerin kuruluşunuz tarafından risk tabanlı bir yaklaşım kullanarak en doğru şekilde koruduğunuz kanıtı ISO/IEC 27001 sertifikasıdır.


 


ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin Faydaları Nelerdir?

  • Güvenilir, geçerliliği olan ve doğru bilgi sağlar.
  • Zaman kaybını ve gereksiz iş yükünü önler.
  • Riski minimuma indirir.
  • İşte süreklilik sağlar.
  • Bilgi gizliliğinin korunmasına yardımcı olur.
  • Çalışanlar arasında bilgi güvenliği konusunda farkındalığın artmasını sağlar.
  • Yasal zorunluluklara uyulduğunun göstergesidir.
  • Bilgi varlıklarına erişim güvenli bir şekilde korunur.
  • Kurumun saygınlığı korunur.
  • İşletmeye rekabet avantajı sağlar.
HABERLER
TALEP GÖNDERİN
×

Destek Hattı

Kalite Yönetim Sistemleri
  TR - +90 (216) 598 20 00
  info@isoqarturkey.com

Müracaat Gönder

×

Güvenli Turizm Destek Hattı

Güvenli Turizm Sertifikası
Müracaat Gönder

Referanslarımız


AKREDİTASYONLARIMIZ

ISOQAR Turkey is TURKAK accredited Alcumus ISOQAR is UKAS accredited