ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

Günümüzde enerji maliyetinin yükselmesi, kaynak yönetimi ve küresel ticaretin artması, sera gazlarının artışı gibi sorunlar yeni yaklaşımları gerekli kılmaktadır. İklimi korumak için sıkı yasal şartlar ve teklif edilen çeşitli yardım programları vasıtasıyla sürdürülebilir enerji yönetim kavramlarının önem kazanması artarak devam etmektedir.

Enerji Yönetim Sistemleri, enerjinin sistematik yönetimi için bir çerçeve oluşturmaktadır ve enerji verimliliğini artırmak yoluyla, etkin enerji yönetim sistemi unsurlarını kullanarak kuruluşlara fayda sağlamayı tasarlamaktadır.

Bu standart, enerji uzmanlarının ve tüm dünyadan 60 ülke temsilcilerinin bir çerçeve oluşturmak için bir araya gelmeleriyle yıllar içinde geliştirilmiştir.

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİNİN KURULUŞLARA FAYDALARI

ISO 50001 kuruluşun enerji performansını sürekli iyileştirmek gibi enerji yönetim sistemini kusursuz ve bütün olarak yürütmede ve doğrulamada kuruluşların çabalarını desteklemeyi hedefler. Standart yasal şartları göstermek ve enerjiyle ilgili tüm konuları tanımlamak, enerji akışını şeffaf yapmak, bütçe tasarrufuna yardım etmek ve sera gazı salınımını azaltmak üzerine odaklanır.

Kuruluş enerji kaynaklarının kullanımını azaltarak ve küresel ısınma gibi enerji kullanım etkilerini değiştirerek çevreye yardım eder.

ISO 50001 kuruluşun enerji ile ilgili hedeflerini takip etmede sistematik, kapsamlı, hedef amaçlı, sürdürülebilir durumuna yardımcı olur.

Enerji Yönetim Sistemleri belgelendirmesi kuruluşlara şunları sağlayabilir:

  • Maliyetleri düşürmek
  • Karbon salınımlarını azaltmak
  • Kuruluşun itibarını artırmak
  • Yasal yükümlülüklere uyum sağlamak
  • İş performansını artırmak
  • Enerji hedeflerini ve politikasını yaymak

Enerji Yönetimi Sistemi, enerji kullanan kuruluşun uygun faaliyetleri planlama ve tüketimi azaltmak için enerji performans göstergelerini belirlemesi, enerji performansını iyileştirmek için fırsatları kaydetmesi, öncelikleri ve tanımları anlaması için gerekli süreçleri uygulamasına yardımcı olmaktadır.

ISO 50001 enerji yönetim sistemi kuruluşun enerji performansını iyileştirmeyi mümkün kılmak için enerji verimliliği dahil kullanımı ve tüketimi için şartları sağlar.

ISO 50001 standardı kuruluşun büyüklüğünden, sektörden ya da coğrafi konumdan bağımsız olarak tüm kuruluşlara uygulanabilir. Özellikle enerjiyi yoğun olarak kullanan bir sanayi sektöründeki ya da kaplama veya karbon salınımı yasalarına muhatap kuruluşlar ISO 50001 ile ilgilidir.

HABERLER
TALEP GÖNDERİN

Belgelendirme Aşamaları

1Ön Değerlendirme

Belgelendirme yapmak isteyen kuruluşların sistemlerinin belgelendirmeye hazır olup olmadığını anlamaları için müşterinin tercihine bağlı olarak verilen bir hizmettir.

2Belgelendirme Denetimi

Belgelendirme denetimleri Safha 1 ve Safha 2 olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Safha 1 ve Safha 2 denetimlerinin amacı kuruluşların yönetim sistemlerinin ISO Standart gerekliliklerine uygunluğunun teyit edilmesidir.

3Gözetim Denetimleri

Gözetim denetimlerinin yılda en az bir kez yapılması gerekmektedir. Kuruluşun talebine bağlı olarak altı aylık gözetim hizmetleri de verilmektedir.

4Belgenin Hazırlanması

Belgelendirme komitesinin onayından sonra ISOQAR Belgelendirme üç yıl geçerli olacak yönetim sistemi belgesini yayınlar ve müşterinin ismini onaylı belgelendirilmiş müşteriler listesine ekler.
×

Destek Hattı

Kalite Yönetim Sistemleri
  TR - +90 (216) 598 20 00
  info@isoqarturkey.com

Müracaat Gönder

×

Güvenli Turizm Destek Hattı

Güvenli Turizm Sertifikası
Müracaat Gönder

Referanslarımız


AKREDİTASYONLARIMIZ

ISOQAR Turkey is TURKAK accredited Alcumus ISOQAR is UKAS accredited