ISO 9001

ISOQAR Belgelendirme teknik kadrosuyla ISO 9001:2015 konusunda sertifikasyon hizmeti vermektedir. ISO 9001, dünyada en çok tanınan ve kabul gören temel kalite yönetim standartlar serisidir. ISO 9001:2015 aynı zamanda, diğer kalite yönetim sistemleri için de temel teşkil etmektedir. (ISO / TS 16949)

Toplam kalite yönetimi için ilk adım (pazar yada müşteri zorlamasını beklemeksizin) ISO 9001'e göre bir kalite yönetimi sisteminin oluşturulması ve bunu takip eden sürekli gelişme ile sağlanabilir. ISO 9001:2015'in asgari gereklerini yerine getiren firmalara ISOQAR Belgelendirme tarafından ISO 9001:2015 sertifikası verilir. Sertifika 3 yıl süre için geçerlidir.

Bu süre içinde, her yıl gözetim tetkiki ve 3 yıl sonunda ise belge yenileme tetkiki yapılır.ISO 9001:2015 in faydaları:

 • Kaliteye önem vermek , günümüz rekabet koşullarında firmaların daha güçlü ve sağlıklı bir yapıya kavuşmalarını sağlar.
 • Bu sebepten dolayı firmaların sistemlerini belirli standartlara göre kurmaları ve uygulamaları gerekmektedir.
 • ISO 9000 serisi standartları tüm Firmalara kalite yönetim sistemini kurmak ve geliştirmek için gerekli olan çalışmalar konusunda kılavuzluk sağlar.
 • ISO 9001:2015 rekabet üstünlüğü, satışta avantaj, müşteriye güven gibi bir takım avantajlar sağlar.
 • Bunların yanı sıra firmanın bünyesine kazandırdığı faydalarda çok önemli olup aşağıda belirtilmiştir:
 • Firma içinde planlı ve sistematik çalışma koşulları sağlar.
 • Hedeflenen kalitenin sürekliliğini ve iyileştirilmesi için gerekli çalışma koşullarını oluşturur.
 • Faaliyetlerin izlenebilirliğini ve geriye dönük çalışmalara ulaşılabilirliğini sağlar.
 • Kalite planları, proses kontrol, muayene deney, kalibrasyon vs. gibi şartların yerine getirilmesiyle kusursuz ürün elde etme imkanı sağlar.
 • Maliyet ve zamandan tasarruf
 • Azalmış iadeler
 • Daha az müşteri şikayeti ve Kaynakların optimize kullanılmasını sağlar.
 • Karlılığı ve verimliliği artırır.
 • Etkin bir yönetim sağlar.
HABERLER
TALEP GÖNDERİN

Belgelendirme Aşamaları

1Ön Değerlendirme

Belgelendirme yapmak isteyen kuruluşların sistemlerinin belgelendirmeye hazır olup olmadığını anlamaları için müşterinin tercihine bağlı olarak verilen bir hizmettir.

2Belgelendirme Denetimi

Belgelendirme denetimleri Safha 1 ve Safha 2 olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Safha 1 ve Safha 2 denetimlerinin amacı kuruluşların yönetim sistemlerinin ISO Standart gerekliliklerine uygunluğunun teyit edilmesidir.

3Gözetim Denetimleri

Gözetim denetimlerinin yılda en az bir kez yapılması gerekmektedir. Kuruluşun talebine bağlı olarak altı aylık gözetim hizmetleri de verilmektedir.

4Belgenin Hazırlanması

Belgelendirme komitesinin onayından sonra ISOQAR Belgelendirme üç yıl geçerli olacak yönetim sistemi belgesini yayınlar ve müşterinin ismini onaylı belgelendirilmiş müşteriler listesine ekler.
×

Destek Hattı

Kalite Yönetim Sistemleri
  TR - +90 (216) 598 20 00
  info@isoqarturkey.com

Müracaat Gönder

×

Güvenli Turizm Destek Hattı

Güvenli Turizm Sertifikası
Müracaat Gönder

Referanslarımız


AKREDİTASYONLARIMIZ

ISOQAR Turkey is TURKAK accredited Alcumus ISOQAR is UKAS accredited