İsoqar Turkey

Eğitimler

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

ISO 9001:2015 standardının amacı kuruluşların faaliyetlerine katma değer kazandırmak ve süreç performansını sürekli geliştirmektir.Müşteri odaklılık,liderlik , çalışanların katılımı, proses yaklaşımı, sistem yaklaşımı, sürekli iyileştirme, gerçek verilere dayalı karar verme ve tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayalı 8 prensip üzerine kurulmuş olan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı,müşteri memnuniyetinin,müşteri beklentilerinin ve geçerli yasal şartların karşılanması için geçerli şartları tanımlar.

Bu eğitimde katılımcılar, kalite standartlarının genel olarak endüstride ve hizmet sektörlerinde nasıl uygulandığını, kendi şirketlerinde neler yapmaları gerektiğini anlayacaklardır. Müşteri memnuniyeti sağlamanın ve yeni müşteriler kazanmanın en iyi yolu Kalite Yönetim Sistemi kurmak ve uygulamaktır.

Müşteri tatminini izlemek, dokümantasyondan çok uygulamaya ve performansa önem veren bir yapı oluşturmak, genel yönetim sistem prensiplerini desteklemek ve yönetim sistemlerinin entegrasyonunu kolaylaştırmak, süreç yaklaşımını esas almak, her birim ve seviyede ölçülebilir, kalite hedefleri belirlenmesini ve kalite hedeflerine ulaşmak için sürekli iyileştirmeyi sağlayacak kalite planlamasının yapılmasını sağlamak standardın temel özellikleridir. En önemlisi ise tüm ürün kategorileri, tüm sektörler ve her büyüklükteki kuruluşlara uygulanabilirliktir.

Eğitimin Amacı:Katılımcılara ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardını uygulama örnekleri vererek anlatmaktır.

 • Kalitenin Tarihçesi
 • Kalite Tanımları
 • ISO 9000 standartları tarihçe ve genel bilgi
 • ISO 9001 kalite sistem standardı şartlarının açıklanması
 • Türkiye’de ve dünyada belgelendirme
 • Kalite sistemi dökümantasyonu hakkında genel bilgi
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardı maddelerinin uygulama örnekleriyle açıklanması,

Katılımcılar

Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kurmaya başlayacak, kurma aşamasında olan, kalite sektörü ile ilgilenen ve kalite yönetim sistemini geliştirmek isteyen yönetici ve çalışanlar.

Eğitimin Süresi:1 gün

ISO 9001 Kuruluş İçi Kalite Tetkikçisi Eğitimi

Eğitimin Amacı:ISO 9001 Standardına göre faaliyet gösteren firmaların Kalite Sistem İç Denetimlerini etkin bir şekilde denetleyebilmeleri için gerekli bilgi ve becerilerin verilmesi.

Eğitimin İçeriği:

 • ISO 9001 Standart maddelerinin kısaca tekrarı
 • Tetkik nedir? Tetkikçi kimdir? Tetkikin amacı nedir?
 • Tetkikçinin sahip olması gereken özelikler
 • Tetkik türleri
 • Tetkikin aşamaları
 • Sorumluluklar ve tetkikin yapılışı
 • Uygulama: Ekiplerin kurulması. Önceden dağıtılan örnek olaylar üzerine yaratılan senaryolarla tetkikin raporlanması ve kapanış toplantısının yapılması
 • Sınav ve değerlendirme

Katılımcı Özellikleri:ISO 9001:2015 temel eğitimini almış kuruluşların yönetici ve kuruluş içi denetim gerçekleştirmesi uygulamalarını yürütmekle görevlendiribilecek kişiler.

Eğitimin Süresi:1 gün

ISO 9001:2015 IRCA Kayıtlı Baş Tetkikçi Eğitimi

Eğitimin Amacı:ISO 9001:2015 Standardına göre faaliyet gösteren firmaların Kalite Yönetim Sistem denetimlerini etkin bir şekilde gerçekleştirebilicek denetçiler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

 • Kalite Kavramı ve Kalite Yönetim Sistemi
 • Bir denetçide olması gereken özellikler
 • ISO 9001:2015 standartının açıklanması
 • Bir denetimin planlanması
 • Kontrol listelerinin rolü
 • Açılış Toplantısı yapılması
 • Denetimin gerçekleştirilmesi
 • Uygunsuzlukların kaydedilmesi
 • Denetimin raporlanması
 • Düzeltici Faaliyetlerin değrl.
 • Kapanış Toplantısı
 • Denetimin devamlılığı ilkesi
 • Baş Denetçi sınavı ve değerlendirmesi

Katılımcılar:ISO 9001:2015 standart maddelerini iyi anlamış ve yorumlamış, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Denetçi / Baş denetçi olmak isteyen kişiler.

Eğitimin Süresi: 5 gün – Toplam 40 saat

Global Sürdürülebilir Turizm Sertifikasyon Formu

GSTC Sertifika