İsoqar Turkey

ISO 14001 NEDİR?

ISO 14001 nedir ?, etkili bir çevre yönetim sistemi (ÇYS) için gereksinimleri belirleyen uluslararası standarttır. Çevresel performans şartlarını oluşturmaktan ziyade, bir kuruluşun izleyebileceği bir yol ve çerçeve sağlar.

Çevre yönetimiyle ilgili iso 14001 standartlar ailesinin bir parçası olan ISO 14001, kuruluşların alabileceği gönüllü bir standarttır. Bunu diğer yönetim sistemi standartlarıyla, en yaygın olarak ISO 9001 ile entegre etmek, kurumsal hedeflere ulaşmada daha fazla yardımcı olabilir.

Uluslararası Standartlar Organizasyonu  (ISO), çevre yönetim sistemini (ÇYS) “çevresel konuları yönetmek, uyum yükümlülüklerini(yasal şartlar) yerine getirmek ve riskleri ve fırsatları ele almak için kullanılan yönetim sisteminin bir parçası” olarak tanımlar. ISO 14001 standardındaki çerçeve, sürekli iyileştirmeye yönelik bir planla-uygula-kontrol et-önlem al(PUKO) yaklaşımı dahilinde kullanılabilir.

ISO 14001 Yararları Nelerdir ?

ISO 14001: 2015‘i kullanmanın çevre yönetim sistemlerine sahip kuruluşlar için birçok faydası vardır. Kuruluşlar ve şirketler ISO 14001 standardı kullanmanın kendilerine şu alanlarda yardımcı olduğunu fark eder:

 • Kaynak kullanımında verimliliği artırmak
 • Israfı azaltmak
 • Lowering costs
 • Çevresel etkilerin ölçüldüğüne dair güvence sağlamak
 • Tedarik zinciri tasarımında rekabet avantajı elde etmek
 • Yeni iş fırsatlarını yaratmak
 • Yasal yükümlülükleri yerine getirmek
 • Paydaş ve müşteri güvenini artırmak
 • Genel çevresel etkileri iyileştirmek
 • Çevresel yükümlülükleri tutarlı bir şekilde yönetmek
 • Çevre Politikası :

            Bir kuruluşun resmî olarak üst yönetimi tarafından beyan edilen, çevre  performansıyla

ilgili genel niyetleri ve yönlenmesi.

 • Çevre :

            Bir kuruluşun faaliyetlerini yürüttüğü hava, su, toprak, doğal kaynaklar, flora, fauna ile insanları da ihtiva eden ortam ve bunlar arasındaki ilişki.

 • Çevre Boyutları :

            Bir kuruluşun çevre ile etkileşime girebilen faaliyetlerinin veya ürünlerinin veya hizmetlerinin bir elemanı.

 • Çevre Etkisi :

Kısmen  veya  tamamen,  bir  kuruluşun çevre  boyutlarından kaynaklanan, çevreye yaptığı olumlu veya olumsuz herhangi bir değişiklik.

 • Çevre Amacı :

Bir kuruluşun gerçekleştirmek amacıyla kendisi için tespit ettiği, çevre politikasıyla uyumlu genel çevre amacı.

 • Uygunluk Yükümlülükleri :

            Bir kuruluşun uymak zorunda olduğu yasal şartlar ve bir kuruluşun uymak zorunda olduğu veya uymayı seçtiği diğer şartlar.

Bu gönderiyi değerlendirmek için tıklayın!
[Kaç Oy Aldı: 1 Average: 5]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Global Sürdürülebilir Turizm Sertifikasyon Formu

GSTC Sertifika