İsoqar Turkey

iso 9001 belgesi

İso 9001 Belgesi - TURKAK & UKAS Akreditasyonlu

iso 9001 belgesi nasıl alınır

İso 9001 ne demek? İso 9001 kalite yönetim sistemi nedir?

ISOQAR Belgelendirme teknik kadrosuyla İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi konusunda belgelendirme hizmeti vermektedir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, dünyada en çok tanınan ve kabul gören temel kalite yönetim standartlar serisidir. İso 9001 aynı zamanda, diğer kalite yönetim sistemleri için de temel teşkil etmektedir. (ISO / TS 16949) iso 9001 Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarının üstün performans ve yüksek müşteri memnuniyeti sağladığı veri ve analizlerle teyit edilmiştir.

Toplam kalite yönetimi için ilk adım (pazar yada müşteri zorlamasını beklemeksizin) iso 9001’e göre bir kalite yönetimi sisteminin oluşturulması ve bunu takip eden sürekli gelişme ile sağlanabilir. İso 9001 Kalite Yönetim Sisteminin asgari gereklerini yerine getiren firmalara ISOQAR Belgelendirme tarafından iso 9001 sertifikası verilir. Sertifika 3 yıl süre için geçerlidir.

During this period, every year surveillance audit and at the end of 3 years certificate renewal audit is performed.

What are the benefits of ISO 9001 Quality Management System?

 • Giving importance to quality enables companies to have a stronger and healthier structure in today's competitive conditions.
 • For this reason, companies must install and implement their systems according to certain standards.
 • ISO 9000 series standards provide guidance to all companies on the studies required to establish and develop the quality management system.
 • The ISO 9001 Quality Management System provides a number of advantages such as competitive advantage, advantage in sales, and trust to the customer.
 • In addition to these, the benefits of the company are very important and are stated below:
 • It provides planned and systematic working conditions within the company.
 • It creates the necessary working conditions for the continuity and improvement of the targeted quality.
 • Provides traceability of activities and accessibility to retrospective studies.
 • Quality plans, process control, inspection test, calibration etc. It provides the opportunity to obtain the perfect product by fulfilling the conditions such as.
 • Cost and time savings
 • Reduced returns
 • Provides less customer complaints and optimized use of resources.
 • It increases profitability and efficiency.
 • Provides an effective management.

What are the ISO 9001 Quality Management System requirements? How many items does the ISO 9001: 2015 standard consist of?

 

Standardın içinde 10 ana başlıktan oluşan şartlar verilmektedir. Diğer standartlar ile uyumlu yüksek seviyeli yapıya sahiptir.

 

What does the ISO 9001 Quality Management System certificate do?

 

Organizations with ISO 9001 Quality Management System receive ISO 9001 certificate after being audited by a 3rd party Certification Body. Organizations holding this document instill confidence in their customers through this document. Indicates that there is a quality control, assurance or management system in the organization that has this document.

Why do organizations need ISO 9001, what are the advantages?

 

Çoğu zaman bu ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesini kuruluşların müşterileri isterler. Kuruluşların müşterileri bu belgeye sahip olan kuruluşlarda daha kaliteli ürün veya hizmet sağlanacağına inanırlar. Bu belgeye sahip kuruluşlarda girdi muayene, proses sırası muayene ve son muayene düzenli olarak yapılır. Ayrıca müşteri memnuniyetini sağlamak için gerekli tüm çalışmalar yürütülür.

What does ISO 9001: 2015 cover?

 

Standard 10 ana maddeden oluşmaktadır.Proses yönetimi,Üst yönetim,Risk Yönetimi,Kaynak yönetimi,Dokuman yönetimi, İç Denetim, Yönetimin Gözden Geçirilmesi, Uygun olmayan Ürünün Kontrolü, Düzeltici Faaliyetler, Kalibrasyon, Kayıtların Kontrolü, Veri Analizi, Sürekli İyileştirme gibi ana maddeleri içerir.

Esasen, standardın düzeni, süreç bazlı bir yaklaşımda Planla, Yap, Kontrol Et, Önlem Al döngüsünü izler, ve risk tabanlı düşünmeye teşvik eder. Kalite hedeflerinin amacı; şartların uygunluğunu belirlemek, etkin dağıtımı kolaylaştırmak ve kalite yönetim sistemini iyileştirmektir.

How to install ISO 9001 Quality Management System?

 

The organization that intends to obtain certification conducts a study under the supervision of a consultant for approximately 2 to 3 months, receives some training, begins to create the records required by the standard. It holds at least 1 internal audit and 1 management review meeting, and at the end of this period, it applies to a Certification Body and gets an offer

How to get ISO 9001 certificate?

 

In case of approval of the Audit and Certification proposal, ISO 9001 Quality Management System audit is performed by an independent third party certification body. After the audit, the document is obtained when the nonconformities are closed and the compliance with the standard is ensured. 

How many days is ISO 9001 Quality Management System certificate obtained?

 

iso 9001 belgesi için başvuran firma denetim sonrasında yaklaşık 1 ila 3 ay içinde iso 9001 belgesini alır.

 

 

Secure Tourism Support

SAFE TOURISM CERTIFICATE