Isoqar Turkey

IFS Belgesi

IFS- International Food Standard (Uluslararası Gıda Standardı), Çıkış noktası Global Gıda Güvenliği Girişimi (GFSI) ‘dir. 2000 yilinda, Gıda güvenliğinin, Ticaret Odası CIES – Global Food Business Forum-tarafından iyileştirilmesi sonucu ortaya çıkmıştır.
IFS uluslararası gıda sertifikası, üreticilerin ve gıda güvenliğinin kalite seviyelerinin eşit analizine yaramaktadır. Tarımsal üretimi izleyen ve gıdanın işlendiği  bütün üretim süreçleri için uygulanır.
IFS standardı, birçok firmanın tedarikçisi olabilmek için ön koşul olması ve genel itibariyle de istenilen minimum gıda güvenliği şartlarını içermesi bakımından ticari bir “bilet” haline gelmiştir.
IFS Standardı’nın Temel Unsurları

 • Hammadde, ambalaj malzemeleri, katkılar ve diğer girdiler
 • Proses şartları (Girdiden – Sevkiyata)
 • Temel çevre ile ilgili faaliyetler
 • Temel personel ile ilgili faaliyetler ve kuralları
 • Tehlike ve risk analizleri
 • Kriz yönetimi
 • Tedarikçiler ve ziyaretçiler ile ilgili faaliyetler
 • Eğitimler
 • Alerjenler, genetik olarak modifikasyona uğratılmış ürünler,
 • İzlenebilirlilik (tarladan-çatala kadar)
 • Yönetimin sorumluluğu ve kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemi ile ilgili faaliyetler (YGG, iç denetimler, vb.)
 • Fiziksel koşullar

IFS’in Yararları

 • Tüketici güveninin artması
 • İstenilen pazara öncelikli giriş imkanı 
 • Perakende dağıtımı ile güçlü bağlar
 • Şeffaflığın artması
 • Üretimin verimliliğinin arttırılması
 • Önemli gıda risklerinin minimize edilmesi
 •  Kalite, Hijyen ve Ürün Güvenliği gibi geniş bir kapsamı vardır
 •  İç süreçlerin etkili kontrol edilmesi ve hata yapma riskinin minimize edilmesini sağlar
 •  Potansiyel tehlikeleri önceden belirleyerek düzeltici yerine önleyici metotlar kullanımını sağlayarak Gıda güvenliğine proaktif bir yaklaşım getirir

Güvenli Turizm Destek Hattı

Güvenli Turizm Sertifikası