İsoqar Turkey

ifs

IFS Belgesi

IFS belgesi nedir?

IFS Standartları tek tip gıda, ürün ve hizmet standartlarıdır. Sürekli olarak süreç iyileştirmeleri üzerinde çalışırken, IFS sertifikalı şirketlerin müşteri spesifikasyonlarına uygun bir ürün üretmesini veya bir hizmet sunmasını sağlarlar.

IFS- International Food Standard (Uluslararası Gıda Standardı), Çıkış noktası Global Gıda Güvenliği Girişimi (GFSI) ‘dir. 2000 yilinda, Gıda güvenliğinin, Ticaret Odası CIES – Global Food Business Forum-tarafından iyileştirilmesi sonucu ortaya çıkmıştır.
IFS uluslararası gıda sertifikası, üreticilerin ve gıda güvenliğinin kalite seviyelerinin eşit analizine yaramaktadır. Tarımsal üretimi izleyen ve gıdanın işlendiği  bütün üretim süreçleri için uygulanır.
IFS standardı, birçok firmanın tedarikçisi olabilmek için ön koşul olması ve genel itibariyle de istenilen minimum gıda güvenliği şartlarını içermesi bakımından ticari bir “bilet” haline gelmiştir.
IFS Standardı’nın Temel Unsurları

 • Hammadde, ambalaj malzemeleri, katkılar ve diğer girdiler
 • Proses şartları (Girdiden – Sevkiyata)
 • Temel çevre ile ilgili faaliyetler
 • Temel personel ile ilgili faaliyetler ve kuralları
 • Tehlike ve risk analizleri
 • Kriz yönetimi
 • Tedarikçiler ve ziyaretçiler ile ilgili faaliyetler
 • Eğitimler
 • Alerjenler, genetik olarak modifikasyona uğratılmış ürünler,
 • İzlenebilirlilik (tarladan-çatala kadar)
 • Yönetimin sorumluluğu ve kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemi ile ilgili faaliyetler (YGG, iç denetimler, vb.)
 • Fiziksel koşullar

IFS Uluslararası Gıda Standardının Amacı Nedir?

Uluslararası Gıda Standardının temel hedefleri şunlardır:
– Tek tip bir değerlendirme sistemi ile ortak bir standart oluşturmak,
– akredite belgelendirme kuruluşları ve nitelikli ve onaylı denetçilerle çalışmak,
– tüm tedarik zinciri boyunca karşılaştırılabilirliği ve şeffaflığı sağlamak,
– hem tedarikçiler hem de perakendeciler için maliyetleri ve zamanı azaltmak.

IFS Belgelendirme denetimi kimler için geçerlidir?

Şu anda,  perakendecilerle çalışan her perakendeci (veya toptancı) markalı gıda ürünleri üreticisi (ve
toptancılar), IFS denetimlerine tabiidir. IFS, genellikle (çiftlik öncesi sektör hariç) tüm gıda tedarik zinciri için geçerlidir.

IFS Gıda Sistemini kurmanın faydaIarı

 • Tüketici güveninin artması
 • İstenilen pazara öncelikli giriş imkanı 
 • Perakende dağıtımı ile güçlü bağlar
 • Şeffaflığın artması
 • Üretimin verimliliğinin arttırılması
 • Önemli gıda risklerinin minimize edilmesi
 •  Kalite, Hijyen ve Ürün Güvenliği gibi geniş bir kapsamı vardır
 •  İç süreçlerin etkili kontrol edilmesi ve hata yapma riskinin minimize edilmesini sağlar
 •  Potansiyel tehlikeleri önceden belirleyerek düzeltici yerine önleyici metotlar kullanımını sağlayarak Gıda güvenliğine proaktif bir yaklaşım getirir

IFS belgesi nasıl alınır?

İlk adımlar:
1. Şirket için hangi standardın daha uygun olduğuna karar verin 
2. Standardın en son sürümünü sipariş edin
3. Mevcut durumu değerlendirin (şirket tarafından)
4. Belgelendirme kuruluşunu seçin (teklif, karar ve sözleşmenin imzası)
5. Denetim tarihini, denetim zamanlarını ve denetim kapsamını belirleyin
6. Yerinde denetimi, belirlenen denetim tarihinde ilgili ürün kategorisi için yetkin bir denetçi tarafından gerçekleştirin.

 

IFS İlgili Dökümanlar

Global Sürdürülebilir Turizm Sertifikasyon Formu

GSTC Sertifika