İsoqar Turkey

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi ve İç Denetçi Eğitimi

Eğitim Kodu Tarih Kodu Eğitim Adı ve Türü Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Başvuru

IRCA Onaylı ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

 

 

Kimler Katılmalı ?

ÇYS denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar,
Kuruluşlarında ISO 14001 belgelendirmesini yürütenler,
Yönetim temsilcileri, Mühendisler, ve Danışmanlar,
Kuruluşlarında ISO 14001 gerekliliklerini esas alan ÇYS ‘ni uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler,
Kuruluşlarında ÇYS iç denetimlerini gerçekleştirenler,
IRCA Sertifikalı bir Denetçi/Baş Denetçi olmak isteyenler,
Birinci taraf, ikinci taraf ve üçüncü taraf denetimleri gerçekleştirmekle ilgilenen kişiler,
Bir kuruluşta çevresel uygunluktan sorumlu kişiler.

 

Kurs İçeriği:

Çevre Yönetim Sisteminin anahtar ilkelerini öğrenmek,
Çevre yönetim sistemi terimler, tanımlar ve kurallarını anlamak.
Çevresel boyut ve etki analizini yapmak,
ISO 14001 standart gerekliliklerini yorumlamak,
ISO 19011 terimler, tanımlar ve kurallarını uygulamak
Denetim ilkeleri, uygulamaları ve türlerini tanımak.
Bir denetim faaliyetinin tüm aşamalarını gerçekleştirmek.
Denetim prosesinde hedef, kapsam ve kriterin rolünü anlamak.
Denetim ekibinin seçilmesi.
Denetim planlama ve açılış toplantısı gerçekleştirmek.
Doküman gözden geçirmesi.
Soru listesi geliştirilmek
Denetçi ve Baş Denetçilerin rol ve sorumluluklarını öğrenmek.
Denetim sırasında etkin iletişim kurmak.
Saha denetimlerini gerçekleştirmek.
Görüşme, gözlem, örnekleme ve not alma yolu ile objektif kanıt elde etmek.
Denetim sonuçlarını hazırlamak.
Kapanış toplantısı gerçekleştirmek.
Geçerli, gerçek ve katma değer sağlamayı içeren denetimi raporlamak ve uygunsuzluk raporlarını yazmak.
Düzeltici faaliyetlerin etkinliğini içeren takip denetimlerinin gerçekleştirilmesi.

Katılım Gereklilikleri:

ISO 14001 konusunda temel bilgi ve bakış açısı, denetim hakkında temel bilgi sahibi olmak.
Mümkün ise önceden ISO 14001 bilgilendirme eğitimlerinin alınmış olması.
Kuruluşların çalışması ve üst yönetimin rolü hakkında temel bilgi sahibi olmak.
Risk Bazlı Düşünce- Risk Yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.

Sertifika

Eğitim süresinin tamamına katılan ve eğitim sonunda yapılacak yazılı sınav sonucuna göre başarılı olanlara “IRCA Onaylı Başarı Sertifikası” verilecektir.

Global Sürdürülebilir Turizm Sertifikasyon Formu

GSTC Sertifika