İsoqar Turkey

iso 14001 belgesi

ISO 14001 Belgesi

TURKAK & UKAS Akreditasyonlu

ISO 14001 belgesi nedir?

 

İso 14001 belgesi, organizasyonun bağlamından, çevre boyutlarından ya da ÇYS operasyonlarından ortaya çıkabilecek riskleri ve fırsatları belirlemek, yasal yükümlülükleri karşılamak ve çevre boyutlarını yönetmek için kullanılan bir sistemdir. iso 14001, bir kuruluşun çevresel performansını artırmak için kullanabileceği bir çevre yönetim sistemi için gereksinimleri belirtir. iso 14001 belgesi, çevresel sorumluluklarını, sürdürülebilirliğin çevresel boyutuna katkıda bulunan sistematik bir şekilde yönetmek isteyen bir kuruluş tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

ISOQAR Belgelendirme teknik kadrosuyla ISO 14001 konusunda sertifikasyon hizmeti vermektedir. ISOQAR Belgelendirme bu sertifikasyon denetimlerini UKAS ve TURKAK akreditasyonlu(Müşterinin tercihine bağlı ) olarak gerçekleştirmektedir. Çevre konusundaki duyarlılık, ABD ve Avrupa’da başlamış ve son yıllarda diğer ülkelerde hızla yayılmıştır.

ISO 14001 belgesinin amacı nedir?

 

İso 14001 belgesi ile organizasyon, bitmiş ürünü ve atık kaynakları dahil bir bütün olarak çevre ile etkileşime girer.

Faaliyetlerinden çıkan; katı, sıvı ve kaçak gazlar olarak sınıflandırılabilen bu ürünler ve atıklar çevreye yayılarak kirlenmeye neden olmaktadır. iso 14001 kuruluşların çevreyle olan ilişkilerini yönetmelerini sağlar. Proseslerin tasarım ve değerlendirmelerinde çevre faktörünün göz önüne alınması iki ana nedene dayanır:

 • Firmanın yerleşik olduğu yörenin toplumsal duyarlılığı ile merkezi ve yerel yönetimlerin yaptırımları,

 • Firmanın bulunduğu ülkenin ekonomik-politik yaptırımları.

İlk neden, kalıcı gelişmenin ancak doğal kaynakların akılcı kullanımı ve atıkların çevre kirlenmesini azaltacak şekilde değerlendirilmesi yoluyla sağlanabileceği görüşüne dayanmaktadır.

İkinci neden ise, ekonomik ve politik boyutları içermesi sebebiyle, farklılık göstermektedir. Yaptırımların kaynağı siyasi ve ekonomik örgütler de olabilmektedir (Avrupa Topluluğu gibi).

Merkezi ve yerel yönetimlerin çevreye ilişkin düzenlemeleri kalite yönetim sistemleri üzerinde dolaylı bir etkiye sahipken, çevre yönetim sistemleri üzerinde doğrudan etkilidir. Sonuçta çevre yönetim sistemlerinin, farklı ülkelerdeki uygulamaları değişiklikler gösterebilmektedir.

ISO 14001 standartı, çevre yönetim sistemlerinin standardizasyonunu temin etmek üzere oluşturulmuştur. Önemi artmakta olan bir diğer çevre standardı ise EMAS’ tır. (The European Eco Management and Audit Scheme).

ISO 14001 standardı, yayımlanması ile birlikte, yerel yönetimlerden veya önemli müşteriler tarafından talep edilir duruma gelmiştir.

ISO 14001 belgesinin faydaları nelerdir?

 

 • Şimdiki ve gelecek zamanlarda yasal ve düzenleyici gereksinimlere uygunluk göstermede yardımcı olduğu
 • Çalışanların liderliklerini ve katılımını artırdığını
 • Stratejik iletişim yoluyla paydaşların şirkete itibarını ve güveni artırın
 • İş yönetimine çevresel sorunları dahil ederek stratejik iş hedeflerine ulaşmak
 • Geliştirilmiş verimlilik ve azaltılmış maliyetler sayesinde rekabetçi ve mali bir avantaj sağlayın
 • Tedarikçileri kuruluşun iş sistemlerine entegre ederek Daha iyi çevresel performansı teşvik edin

ISO 14001 belgesi zorunlu mu?

 

ISO 14001, kuruluşların onaylayabileceği gönüllü bir standarttır. Bunu diğer yönetim sistemi standartlarıyla, en yaygın olarak iso 9001 ile entegre etmek, kurumsal hedeflere ulaşmada daha fazla yardımcı olabilir.

ISO 14001 belgesini kimler alabilir?

 

Neredeyse her işletme, ISO 14001 standartlarına göre sertifika almaktan yararlanabilir. Sertifikasyon, herhangi bir sektör veya sektördeki kuruluşlara önemli faydalar sunarken, aynı zamanda ilgili sürdürülebilir uygulamaları uygulamak için belirli bir çerçeve sunacak kadar geniştir.

ISO 14001 belgesi nasıl alınır?

 

 1. ISO 14001 Standardı hakkında bilgi edinin.
 2. ISO 14001 İlk Çevre İncelemesi ve GAP Analizi gerçekleştirin
 3. ISO 14000 Projenizi Planlayın.
 4. Kuruluşunuzu ISO 14001 konusunda eğitin.
 5. iso 14001 Çevre Yönetim Sisteminizi dokümante edin.
 6. ÇYS’nizi uygulayın.
 7. ÇYS’nizi denetletin ve belgelendirin.

Ayrıca hemen Gstc belgesi hakkında bilgi almak için tıklayın.

ÇEVRE MEVZUATLARI

Global Sürdürülebilir Turizm Sertifikasyon Formu

GSTC Sertifika