Isoqar Turkey

ISO 14001 Belgesi-TURKAK&UKAS Akreditasyonlu

ISOQAR Belgelendirme teknik kadrosuyla ISO 14001 konusunda sertifikasyon hizmeti vermektedir. ISOQAR Belgelendirme bu sertifikasyon denetimlerini UKAS ve TURKAK akreditasyonlu(Müşterinin tercihine bağlı ) olarak gerçekleştirmektedir. Çevre konusundaki duyarlılık, ABD ve Avrupa’da başlamış ve son yıllarda diğer ülkelerde hızla yayılmıştır.

Proseslerin tasarım ve değerlendirmelerinde çevre faktörünün göz önüne alınması iki ana nedene dayanır:

Firmanın yerleşik olduğu yörenin toplumsal duyarlılığı ile merkezi ve yerel yönetimlerin yaptırımları,

Firmanın bulunduğu ülkenin ekonomik-politik yaptırımları.

İlk neden, kalıcı gelişmenin ancak doğal kaynakların akılcı kullanımı ve atıkların çevre kirlenmesini azaltacak şekilde değerlendirilmesi yoluyla sağlanabileceği görüşüne dayanmaktadır.

İkinci neden ise, ekonomik ve politik boyutları içermesi sebebiyle, farklılık göstermektedir. Yaptırımların kaynağı siyasi ve ekonomik örgütler de olabilmektedir (Avrupa Topluluğu gibi).

Merkezi ve yerel yönetimlerin çevreye ilişkin düzenlemeleri kalite yönetim sistemleri üzerinde dolaylı bir etkiye sahipken, çevre yönetim sistemleri üzerinde doğrudan etkilidir. Sonuçta çevre yönetim sistemlerinin, farklı ülkelerdeki uygulamaları değişiklikler gösterebilmektedir.

ISO 14001 standartı, çevre yönetim sistemlerinin standardizasyonunu temin etmek üzere oluşturulmuştur. Önemi artmakta olan bir diğer çevre standardı ise EMAS’ tır. (The European Eco Management and Audit Scheme).

ISO 14001 standardı, yayımlanması ile birlikte, yerel yönetimlerden veya önemli müşteriler tarafından talep edilir duruma gelmiştir.

ÇEVRE MEVZUATLARI

Güvenli Turizm Destek Hattı

Güvenli Turizm Sertifikası