İsoqar Turkey

iso 22301 belgesi

ISO 22301 Belgesi - UKAS Akreditasyonlu

İş sürekliliği


Kesintiye neden olan bir ihlal olayının ardından ürün ve hizmetlerin önceden tanımlanmış kabul edilebilir seviyelerdeki sunumuna devam etme konusunda kuruluşun sahip olduğu yetenektir.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Standardı nedir?

İş sürekliliği yönetimi


Kuruluşa yönelik olası tehditleri ve söz konusu tehditlerin gerçekleşmesi durumunda iş ile ilgili işlemlere tesirini tespit eden ve kuruluşun önde gelen hissedarlarının menfaatini, itibarını, marka ve değer yaratan faaliyetlerini koruyan etkili bir karşılık verme yeteneğiyle kurumsal direncin oluşması için bir altyapı ortaya koyan bütüncül yönetim sürecidir.

İş sürekliliği yönetim sistemi


İş sürekliliğini kuran, gerçekleştiren, işleten, izleyen, gözden geçiren, sürdüren ve iyileştiren yönetim sisteminin bölümü veya tamamıdır.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetimi Sistemi; paydaşlarınız nezdinde işletmenizin tamamen hazır olduğunu garanti etmenizi, hem iç ve hem de dış müşterilere karşı beklentileri karşılayabileceğinize dair güven sağlamaktadır.

İş Sürekliliği bir işletmenin herhangi bir nedenden kaynaklı, ürün ve hizmetlerinin kesintiye uğraması sonrasında işletmenin kabul edilebilir seviyede işini sürdürebilme kapasitesidir. İş sürekliliğindeki süreçlerin kesintilere ne kadar tahammül edebildiği ve ilgili süreçleri daha önce belirlenen sürede tekrar çalışır hale getirmek için neler yapılması gerektiği iş sürekliliğinin temelini oluşturur. Bu standart, iş dünyasının önde gelen iş sürekliliği uzmanları tarafından yazılmıştır ve bir kuruluşta iş sürekliliğini yönetmek için en iyi çerçeveyi sağlamaktadır.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Standardının amacı ve faydaları nelerdir?

Amacı:

 • Tehlikelerin daha iyi anlaşılması.
 • Risklerin daha iyi anlaşılması ve önlenmesi
 • Müşterilere ürün ya da hizmetlerin sunumunu etkileyen iş kesintilerini önlenmesi.
 • Hasar tekrarının önlenmesi.


ISO 22301 büyük veya küçük fark etmeksizin herhangi bir sanayi kuruluşuna uygulanabilir. İş Sürekliliği Yönetim Sistemi belgelendirmesi kuruluşlara şunları sağlayabilir:

 • Kurumsal yönetim
 • Piyasada farklılaşma
 • Üst yönetim ve müşteri gereksinimlerinin karşılanması
 • İş sürekliliği bilinci ile odaklanmış çalışanlar
 • Yasal şartlara uyum
 • Yeni gelişen tehdit ve açıklıklara hazırlıklı olmak
 • İş kesintisinden korunmak
 • Zayıflıkların saptanıp giderilmesi imkanı
 • Ticari ortaklara ve müşterilere güven sağlaması
 • Sistemin başarısını ölçme mekanizması
 • Kuruluşun önemli ürünleri ve hizmetleri / faaliyetleri hakkında netlik
 • Geri dönüş faaliyetlerinin ve faaliyetler için gerekli kaynakların önceliklerinin bilinmesi
 • Bu faaliyetler için tehditlerin (bunların bağlılıkları dahil) ve geri dönüşlerin yapılmamasının etkilerinin net olarak bilinmesi
 • Kesinti olaylarından sonra geri dönüş faaliyetleri için denenmiş ve güvenilir uygulamalar
 • Bu uygulamaların rutin olarak gözden geçirilmesi yolu ile güncelleme
 • Faaliyetleri kesintiye uğratacak ihlal olayları
 • Kuruluşun kesintiye sebep olabilecek ihlal olaylarını yönetme yeteneğinin idaresi için kontrollerin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi

ISO 22301 belgesini kimler alabilir?

Sistemi kurmuş her kuruluş ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgesini alabilir.

Global Sürdürülebilir Turizm Sertifikasyon Formu

GSTC Sertifika