İsoqar Turkey

iso 27001 belgesi

ISO 27001 Belgesi - UKAS Akreditasyonlu

iso 27001 belgesi nedir

 

iso 27001, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi nedir?

 

Şirket varlıkları fiziksel değerler, insan kaynakları, itibar ve kuruluş imajının yanı sıra bilgi değerleridir. Kuruluşlar bu bilgi değerlerini muhafaza etmelilerdir.  Böylece bilgi yetkisiz kişilere, birimlere ya da süreçlere erişiminin  veya ifşa edilmez.

iso 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standardı, tüm kuruluş türlerini (örneğin, ticari kuruluşlar, kamu kurumları, kar amaçlı olmayan kuruluşlar) kapsar. Bu standart, dokümante edilmiş bir BGYS’yi kuruluşun tüm ticari riskleri bağlamında kurmak, gerçekleştirmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve iyileştirmek için gereksinimleri kapsar. Bağımsız kuruluşların ya da tarafların ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş güvenlik kontrollerinin gerçekleştirilmesi için gereksinimleri belirtir.

BGYS, bilgi varlıklarını koruyan ve ilgili taraflara güven veren yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanmıştır.

ISO/IEC 27001 Bilgi güvenliği standardı risk tabanlı yaklaşımı ile kuruluşların bu süreçlerinde bilgi ve bilgi varlıklarının korunması için doğru insan kaynakları, prosedürler ve bilgi teknolojileri altyapıları ile hedeflenen güvenlik düzeyini sağlamaktadır. ISO / IEC 27001 her sektörden her büyüklükteki firmanın şirket süreçlerine entegre etmek için uygundur.

Her türlü finansal, müşteri özel bilgileri vb gibi kritik verilerin kuruluşunuz tarafından risk tabanlı bir yaklaşım kullanarak en doğru şekilde koruduğunuz kanıtı iso / IEC 27001 sertifikasıdır.

Bilgi Güvenliği Kavramları:

Gizlilik: Bilginin yetkisiz kişilere, birimlere ya da süreçlere erişiminin  veya ifşa edilmesinin  engellenmesidir.

Bütünlük: Varlıkların  doğruluk ve bütünlüğünün korunma özelliği

Erişebilirlik: Erişebilirlik, yetkili birimin isteği üzerine kullanılma ve erişilme özelliğidir.

iso 27001 amacı nedir?

 

iso 27001’in amacı, modern bir kuruluşun bilgilerini ve verilerini nasıl yönetmesi gerektiğine ilişkin bir standartlar çerçevesi sağlamaktır. Risk yönetimi, bir şirketin veya kâr amacı gütmeyen kuruluşun güçlü ve zayıf yönlerinin nerede oluğunu anlamasını sağlayan iso 27001 ‘in önemli bir parçasıdır.


iso 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin Faydaları Nelerdir?

 

 • Güvenilir, geçerliliği olan ve doğru bilgi sağlar.
 • Zaman kaybını ve gereksiz iş yükünü önler.
 • Riski minimuma indirir.
 • İşte süreklilik sağlar.
 • Bilgi gizliliğinin korunmasına yardımcı olur.
 • Çalışanlar arasında bilgi güvenliği konusunda farkındalığın artmasını sağlar.
 • Yasal zorunluluklara uyulduğunun göstergesidir.
 • Bilgi varlıklarına erişim güvenli bir şekilde korunur.
 • Kurumun saygınlığı korunur.
 • İşletmeye rekabet avantajı sağlar.

iso 27001 Standardının Genel Özellikleri

 

iso 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarını içerir ve denetlenebilir bir  standarttır. Kuruluşların değerlendirilmesi ve belgelendirilmesinde kullanılan bir standarttır. Yönetim sistemi risk yaklaşımı üzerine kuruludur ve aşağıdakileri amaçlar:

 • Sistemin kurulması
 • Uygulanması
 • İşletilmesi
 • İzlenmesi
 • Gözden geçirilmesi
 • Sürdürülmesi
 • Bilgi güvenliğinin geliştirilmesi

iso 27001 belgesi, sertifikası nasıl alınır?

 

 1. Hazırlayın

iso 27001’i anlayın. Standardın okunması, iso 27001 ve gereksinimleri için iyi bir arka plan sağlar.

 1. Bağlamı, kapsamı ve hedefleri belirleyin

Proje maliyetleri ve zaman çerçevesi dahil olmak üzere, proje ve BGYS hedeflerini en baştan belirlemek çok önemlidir. Bir danışmanlık firmasından harici destek alıp almayacağınızı veya kurum içinde gerekli uzmanlığa sahip olup olmadığınızı düşünmeniz gerekecektir. Projenin kritik aşamalarında özel danışmanın yardımını almak isteyebilirsiniz.

 1. Bir yönetim çerçevesi oluşturun

Yönetim çerçevesi, bir kuruluşun iso 27001 uygulama hedeflerini karşılamak için izlemesi gereken süreçleri açıklar. Bu süreçler, sürekli iyileştirme döngüsünü desteklemek için BGYS’nin hesap verebilirliğini, bir faaliyet programını ve düzenli denetimi içerir.

 1. Bir risk değerlendirmesi yürütün

iso 27001, belirli bir risk değerlendirme metodolojisi belirlemese de, risk değerlendirmesinin resmi bir süreç olmasını gerektirir. Bu, sürecin planlanması ve verilerin, analizlerin ve sonuçların kaydedilmesi gerektiği anlamına gelir.

 1. iso 27001 Standardı Eğitimi verin

Standart, organizasyon genelinde bilgi güvenliği konusunda farkındalık yaratmak için personel bilinçlendirme programlarının başlatılmasını gerektirir. Bu, hemen hemen tüm çalışanların, temiz bir masa politikasına uymak ve iş istasyonlarından çıktıklarında bilgisayarlarını kilitlemek gibi, çalışma şeklini en azından bir dereceye kadar değiştirmesini gerektirebilir.

 1. Gerekli belgeleri inceleyin ve güncelleyin
 2. Kayıt / sertifika denetimleri

Birinci Aşama denetimi sırasında denetçi, belgelerinizin iso 27001 Standardının gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını değerlendirecek ve herhangi bir uygunsuzluk alanını ve yönetim sisteminin potansiyel iyileştirmesini işaret edecektir. Gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra, kuruluşunuz Aşama 2 denetiminiz için hazır olacaktır.

Sertifika denetimi : İkinci Aşama denetimi sırasında denetçi, iso 27001 standardına uyup uymadığınızı belirlemek için kapsamlı bir değerlendirme yapacaktır.

iso 27001 kimler almak zorunda?

 

Çoğu ülkede, iso 27001’in uygulanması zorunlu değildir. Bununla birlikte, bazı ülkeler, belirli endüstrilerin iso 27001 belgesi uygulamasını zorunlu kılan düzenlemeler yayınlamıştır.

iso 27001’in şirketiniz için zorunlu olup olmadığını belirlemek için, faaliyet gösterdiğiniz ülkede uzman yasal tavsiye aramalısınız.

ISO 27001 İlgili Dökümanlar

Global Sürdürülebilir Turizm Sertifikasyon Formu

GSTC Sertifika