İsoqar Turkey

iso 45001 belgesi

ISO 45001 Belgesi - UKAS Akreditasyonlu

ISO 45001 ne demek? ISO 45001 ISG Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 45001  İş sağlığı ve güvenliği standardıdır.İşyerlerinde işin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan, insan sağlığına zarar verebilecek kaza ve diğer etkenlerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalara İŞ SAĞLIĞI ve  GÜVENLİĞİ denir.

Tüm dünyada, özellikle ülkemiz gibi sanayileşme ve teknolojik gelişme aşamasındaki ülkelerde İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili bir takım sorunlar ortaya çıkmakta, bu sorunlar çalışanların sağlığı yanında iş verimini de etkilemektedir.

Çalışma ortamları, yapılan işlemlerden ve kullanılan, üretilen maddelerden kaynaklanarak, kişisel sağlık ve güvenlik riskleri oluşturan çeşitli ortam faktörleri ile doludur.

Günlük yaşantımızın ortalama üçte birini geçirdiğimiz iş yerlerimizde daha sağlıklı ve güvenli şekilde yaşamamız için alınması gereken tedbirlerde her çalışanın ve yöneticinin temel sorumluluğu bulunmaktadır. İnsana yaraşan bu güvenli ortamları sağlayabilmek ancak bu husustaki kuralları yaşam tarzı olarak benimsemekle sağlanabilir.

Ülkemiz trafik kazalarında olduğu gibi, iş kazalarında da Avrupanın en çok kaza olaylarının olduğu ülkelerden biridir.Her yıl ortalama 140,000 iş kazası, 2,600 maluliyet, 1,500 ölümlü iş kazası meydana gelmektedir.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yapılan istatistiklere göre günümüzde her üç dakikada bir, dünyanın herhangi bir yerinde bir işçi, işinde yaralanma veya hastalanma sonucu hayatını kaybetmekte ve her geçen saniyede en az üç kişi yaralanmaktadır.

Türkiyede iş kazalarının büyük bir çoğunluğu küçük çaplı işletmelerde meydana gelmektedir. Ancak büyük endüstriyel işletmelerimiz aynı konuda faaliyet gösteren Avrupa ülkeleri işletmeleri ile karşılaştırıldığında İş Sağlığı ve İş Güvenliği bakımından ne kadar yetersiz düzeyde olduğumuz ortaya çıkmaktadır.

İş güvenliği:

İşyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışma ortam ve şartlarının sağlığa uygun hale getirilmesi, insan kaynaklarının değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve güvensiz hareketlerin önlenmesi amacıyla bir plan dahilinde yapılan metotlu ve sürekli çalışmaların tümüne İŞ GÜVENLİĞİ denir.

İş güvenliğinin amacı:

İş, çevre ve sosyal faaliyetlerden kaynaklanan tehlikelerin önlenmesi, sağlıklı ve güvenli bir yaşama ve çalışma ortamı sağlanarak tüm insanların mutluluğuna zarar verici olayların asgariye indirilmesi İŞ GÜVENLİĞİNİN ana AMACIDIR.

İş kazalarının üzerinde durulmasındaki amaç,

  • Bedensel zararları
  • Maddi zararları
  • Milli servet kayıplarını önlemektir.

İş sağlığı ve iş güvenliğinin uygulama ilkeleri

PLANLAMA : İş Sağlığı ve İş Güvenliği çalışmaları bir plan ve program dahilinde yürütülmelidir.

SÜREKLİLİK : Ülke sanayi ve işletme bazındaki çalışmalar kesintisiz sürdürülmelidir.

METOT : Planlı ve sürekli çalışmalar iş güvenliği şartlarının gerektirdiği teknik ve bilimsel yöntemlerle yapılmalıdır.

İş sağlığı ve iş güvenliğinin amacı:

  • Çalışanları kaza ve diğer etkenlerden korumak,
  • Üretim güvenliğini sağlamak,
  • İşletme güvenliğini sağlamak.

Çalışanları Korumak : Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden korumak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak iş sağlığı ve iş güvenliğinin ilk amacıdır.

Üretim Güvenliğini Sağlamak : İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş gücü ve iş günü kayıplarının en aza indirgenmesi, dolayısıyla iş veriminde artışın sağlanmasıyla üretim (ürün ve/veya hizmet) korunması iş sağlığı ve iş güvenliğinin amaçlarından biridir.

İşletme Güvenliğini Sağlamak : Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları ve devre dışı kalmaların ortadan kaldırılması işletme güvenliğini sağlayacaktır.

ISO 45001 Belgesi ne kadar sürede alınır?

Belge alım süresini etkileyen faktörler sistemin karmaşıklığı, yerleşke sayısı, iç kaynaklar, danışmanlık bütçesi gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. 

ISO 45001 belgesi nereden alınır, kimler verebilir?

ISOQAR Belgelendirme teknik kadrosuyla ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri konusunda sertifikasyon hizmeti vermektedir.Denetimlerini UKAS akreditasyonlu olarak gerçekleştirmektedir.

ISO 45001’in yapısı nasıldır?

ISO 45001 standardı, diğer tüm ISO yönetim sistemi standartlarında olduğu gibi,

-ISO Annex SL ( Yüksek Seviye) şablonuna göre hazırlanmıştır. 

-PUKO ( Planla- Uygula- Kontrol Et- Önlem Al) modeli uygulanmıştır.İSG MEVZUATLARI

Güvenli Turizm Ve Belge Talep Formu

Güvenli Turizm Sertifikası