İsoqar Turkey – Belgelendirme ve Denetim

ISO 9001 Belgesi - TURKAK & UKAS Akreditasyonlu

ISO 9001 ne demek? ISO 9001 kalite yönetim sistemi nedir?

ISOQAR Belgelendirme teknik kadrosuyla ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi konusunda sertifikasyon hizmeti vermektedir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, dünyada en çok tanınan ve kabul gören temel kalite yönetim standartlar serisidir. ISO 9001 aynı zamanda, diğer kalite yönetim sistemleri için de temel teşkil etmektedir. (ISO / TS 16949)

Toplam kalite yönetimi için ilk adım (pazar yada müşteri zorlamasını beklemeksizin) ISO 9001’e göre bir kalite yönetimi sisteminin oluşturulması ve bunu takip eden sürekli gelişme ile sağlanabilir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin asgari gereklerini yerine getiren firmalara ISOQAR Belgelendirme tarafından ISO 9001 sertifikası verilir. Sertifika 3 yıl süre için geçerlidir.

Bu süre içinde, her yıl gözetim tetkiki ve 3 yıl sonunda ise belge yenileme tetkiki yapılır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin Faydaları Nelerdir?

 • Kaliteye önem vermek , günümüz rekabet koşullarında firmaların daha güçlü ve sağlıklı bir yapıya kavuşmalarını sağlar.
 • Bu sebepten dolayı firmaların sistemlerini belirli standartlara göre kurmaları ve uygulamaları gerekmektedir.
 • ISO 9000 serisi standartları tüm Firmalara kalite yönetim sistemini kurmak ve geliştirmek için gerekli olan çalışmalar konusunda kılavuzluk sağlar.
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi rekabet üstünlüğü, satışta avantaj, müşteriye güven gibi bir takım avantajlar sağlar.
 • Bunların yanı sıra firmanın bünyesine kazandırdığı faydalarda çok önemli olup aşağıda belirtilmiştir:
 • Firma içinde planlı ve sistematik çalışma koşulları sağlar.
 • Hedeflenen kalitenin sürekliliğini ve iyileştirilmesi için gerekli çalışma koşullarını oluşturur.
 • Faaliyetlerin izlenebilirliğini ve geriye dönük çalışmalara ulaşılabilirliğini sağlar.
 • Kalite planları, proses kontrol, muayene deney, kalibrasyon vs. gibi şartların yerine getirilmesiyle kusursuz ürün elde etme imkanı sağlar.
 • Maliyet ve zamandan tasarruf
 • Azalmış iadeler
 • Daha az müşteri şikayeti ve Kaynakların optimize kullanılmasını sağlar.
 • Karlılığı ve verimliliği artırır.
 • Etkin bir yönetim sağlar.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi şartları nedir? ISO 9001 : 2015 standardı kaç maddeden oluşur?

Standardın içinde 10 ana başlıktan oluşan şartlar verilmektedir.Diğer standartlar ile uyumlu yüksek seviyeli yapıya sahiptir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi ne işe yarar?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sahip kuruluşlar 3.taraf bir Belgelendirme Kuruluşu tarafından denetlendikten sonra ISO 9001 belgesi alırlar.Bu belgeye sahip kuruluşlar kendi müşterilerine bu belge yoluyla bir güven telkin ederler.Bu belgeye sahip kuruluşta bir kalite kontrol,güvence veya yönetim sistemi olduğunu gösterir.

ISO 9001’e kuruluşlar neden ihtiyaç duyar, avantajları nelerdir?

Çoğu zaman bu ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesini kuruluşların müşterileri isterler.Kuruluşların müşterileri bu belgeye sahip olan kuruluşlarda daha kaliteli ürün veya hizmet sağlanacağına inanırlar.Bu belgeye sahip kuruluşlarda girdi muayene, proses sırası muayene ve son muayene düzenli olarak yapılır.Ayrıca müşteri memnuniyetini sağlamak için gerekli tüm çalışmalar yürütülür.

ISO 9001: 2015 neleri kapsar?

Standard 10 ana maddeden oluşmaktadır.Proses yönetimi,Üst yönetim,Risk Yönetimi,Kaynak yönetimi,Dokuman yönetimi,İç Denetim,Yönetimin Gözden Geçirilmesi,Uygun olmayan Ürünün Kontrolu,Düzeltici Faaliyetler,Kalibrasyon,Kayıtların Kontrolu,Veri Analizi,Sürekli İyileştirme Gibi ana maddeleri içerir.

ISO 9001 kalite belgesi nasıl alınır?

Belge almaya niyetlenen kuruluş bir danışman nezaretende yaklaşık 2 ie 3 ay arasında bir çalışma yürütür,bazı eğitimler alır,standardın istediği kayıtları oluşturmaya başlar.En az 1 iç denetim ve 1 adet yönetimin gözden geçirme toplantısı yapar, ve bu sürenin sonunda bir Belgelendirme Kuruluşuna başvuru yapar ve teklif alır.Denetim ve Belgelendirme teklifini onaylaması durumunda bir ilk denetim sonunda ISO 9001 belgesini alır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi kaç günde alınır?

Firma denetim sonrasında yaklaşık 1 ay içinde belgesini alır.

Güvenli Turizm Destek Hattı

Güvenli Turizm Sertifikası