Isoqar Turkey

ISO 9001 Belgesi - TURKAK & UKAS Akreditasyonlu

ISOQAR Belgelendirme teknik kadrosuyla ISO 9001 konusunda sertifikasyon hizmeti vermektedir. ISO 9001, dünyada en çok tanınan ve kabul gören temel kalite yönetim standartlar serisidir. ISO 9001 aynı zamanda, diğer kalite yönetim sistemleri için de temel teşkil etmektedir. (ISO / TS 16949)

Toplam kalite yönetimi için ilk adım (pazar yada müşteri zorlamasını beklemeksizin) ISO 9001’e göre bir kalite yönetimi sisteminin oluşturulması ve bunu takip eden sürekli gelişme ile sağlanabilir. ISO 9001’in asgari gereklerini yerine getiren firmalara ISOQAR Belgelendirme tarafından ISO 9001 sertifikası verilir. Sertifika 3 yıl süre için geçerlidir.

Bu süre içinde, her yıl gözetim tetkiki ve 3 yıl sonunda ise belge yenileme tetkiki yapılır.ISO 9001 in faydaları:

 • Kaliteye önem vermek , günümüz rekabet koşullarında firmaların daha güçlü ve sağlıklı bir yapıya kavuşmalarını sağlar.
 • Bu sebepten dolayı firmaların sistemlerini belirli standartlara göre kurmaları ve uygulamaları gerekmektedir.
 • ISO 9000 serisi standartları tüm Firmalara kalite yönetim sistemini kurmak ve geliştirmek için gerekli olan çalışmalar konusunda kılavuzluk sağlar.
 • ISO 9001 rekabet üstünlüğü, satışta avantaj, müşteriye güven gibi bir takım avantajlar sağlar.
 • Bunların yanı sıra firmanın bünyesine kazandırdığı faydalarda çok önemli olup aşağıda belirtilmiştir:
 • Firma içinde planlı ve sistematik çalışma koşulları sağlar.
 • Hedeflenen kalitenin sürekliliğini ve iyileştirilmesi için gerekli çalışma koşullarını oluşturur.
 • Faaliyetlerin izlenebilirliğini ve geriye dönük çalışmalara ulaşılabilirliğini sağlar.
 • Kalite planları, proses kontrol, muayene deney, kalibrasyon vs. gibi şartların yerine getirilmesiyle kusursuz ürün elde etme imkanı sağlar.
 • Maliyet ve zamandan tasarruf
 • Azalmış iadeler
 • Daha az müşteri şikayeti ve Kaynakların optimize kullanılmasını sağlar.
 • Karlılığı ve verimliliği artırır.
 • Etkin bir yönetim sağlar.

Güvenli Turizm Destek Hattı

Güvenli Turizm Sertifikası