İsoqar Turkey

Sürdürülebilir Turizm Sertifikasyon Programı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TGA’nın kamuoyuna açıklamış olduğu üzere, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi – Global Sustainable Tourism Council (GSTC) ile işbirliği yapılmasına karar verilmiş olup TGA tarafından iş birliği anlaşması  imzalanmıştır. 

 Kültür ve Turizm bakanlığı Güvenli Turizm Sertifikasyon programının yanısıra konaklama tesisleri için Sürdürülebilir Turizm Sertifikasyon programını başlatmıştır. Bu program TGA-Turizm Geliştirme Ajansı tarafından yürütülmektedir.

 Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı GSTC nin Uluslararası Sertifikasyon programına göre onaylanmış ve kabul edilmiş bir programdır. Sürdürülebilir sertifikasyon programı kapsamında otel denetimlerine ve sertifikasyon süreçlerine başlanacaktır.

 GSTC’nin uluslararası sertifikasyon kriterinde yer alan 42 kriterin tamamlanması ile konaklama tesisleri Sürdürülebilir Turizm sertifikası alabileceklerdir.

Türkiye Sürdürülebilir Turizm Sertifikasyon Programı, GSTC tarafından resmi program statüsü taşımaktadır ve tüm kriterleri sağlayarak sertifika alan tesislerin belgelerinde GSTC logosu yer alacaktır.

VIREO Türkiye’de de GSTC sertifikası için ISOQAR ile işbirliği içinde faaliyet gösterdiğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz!

ISOQAR Türkiye İstanbul’da faaliyet gösteren Yönetim Sistemlerinde TURKAK’dan Akrediteli bir Belgelendirme Kuruluşudur. Ayrıca, Alcumus ISOQAR Ltd’nin ve Vireo şirketinin Türkiye’deki tek temsilcisdir. Alcumus ISOQAR,küresel bir ortak ağı aracılığıyla UKAS akreditasyonlu olarak ISO Belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.

 ISOQAR VIREO işbirliği ile yapılacak GSCT ve Sürdürülebilir Turizm Sertifikasyon denetimleri TGA- Turizm ve Geliştirme Ajansı tarafından kabul edilmiş ve resmi olarak tanınmıştır.

Eğer sizde Sürdürülebilir Turizm Programına dahil olmak, bilgi almak ve başvuru yapmak istiyorsanız, lütfen aşağıdaki iletişim numaralarını arayınız veya ilgili linkteki müracaat formunu doldurarak mail gönderiniz.

Sürdürülebilir Turizm Belgelendirme Süreci ve Koşullar:

  • Sürdürülebilir Turizm Programı kapsamında konaklama tesislerine denetim sonucunda sağladıkları uyumluluğa göre 3 tip belge verilecektir. Sürdürülebilir Turizm 1. Aşama gerekliliğine uyum sağlayarak belge almaya hak kazanan tesisler SürdürülebilirTurizm 1. Aşama BelgesiSürdürülebilir Turizm 2. Aşama gerekliliğine uyum sağlayarak belge almaya hak kazanan tesisler Sürdürülebilir Turizm 2. Aşama Belgesi ve tüm kriterlere uyum sağlayarak belge almaya hak kazanan tesisler Sürdürülebilir Turizm Sertifikası(GSTC ye eşdeğer sertifika) alacaktır. Konaklama Tesisleri için Sürdürülebilir Turizm Sertifikası geçerlilik süresi, sertifikalandırma denetiminin son gün tarihinden itibaren 1 yıldır. Sertifikasyonun bitiş tarihi gelmeden teklif gönderilecek ve belge yenileme denetimi yapılacaktır.
  • Denetim esnasında https://www.tga.gov.tr adresinde güncel olarak yayınlanan değerlendirme kriterleri ve koşullar geçerli olacaktır.
  • Denetimler  minimum 1 gün olacak şekilde planlanacaktır, Uzaktan denetim yapılmayacaktır. (Online)
  • Tesis hakkında şikayet olması halinde yukarıda bahsi geçen denetimlere ilave bir denetim gerçekleştirilecektir ve ilave denetim ücreti talep edilecektir.
  • Denetim sonucu verilecek belgelendirme dokümanında kare kod bulunacaktır. Kare Kod herkese açık olacak ve okutulduğunda denetim zamanı, denetçi ismi, denetim sonucu düzeltilen uygunsuzluklar, eksiklikler ve denetime ilişkin diğer detaylara ulaşılacaktır. Almış olduğunuz sertifika gerekli güvenlik unsurlarını içerecektir.
  • Denetim sonucu tesislerin girişlerine ve diğer görünür noktalarına yapıştırılacak olan etiketler tesislere adetli ve zimmetli olarak teslim edilecektir.
  • Denetçi, yerinde veya uzaktan denetiminin ardından uygunsuzluklar tesis tarafından kapatılarak belgelendirme kuruluşuna iletildikten sonra, kapatma kanıtlarının yeterli bulunmasına istinaden 7 gün içinde kuruluşa ait sertifika belgelendirme kuruluşu tarafından yayınlanır.
  • Uygunsuzluk kapatmalarının yeterli bulunmaması durumunda tesis gerekli düzenlemeleri yeniden yaparak belgelendirme kuruluşunun değerlendirmesine sunmak zorundadır.
  • Denetimlerde, kriterler ile uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda ilgili tesise tespit edilen eksikliklerin büyük (majör) olması halinde 90 iş günü, küçük (minör) olması halinde 30 iş günü içinde giderilmesi için süre verilecek, uygunsuzluğun bu süre içinde giderilmemesi halinde belgenin/sertifikanın/denetimin iptaline gidilecektir. Uygunsuzlukların kapatılma süresi dolduğundan denetimler tekrarlanacaktır.
  • Kuruluşun denetim sonrası belge alması durumunda Belgelendirme kapsamınız “Konaklama Tesisleri ve Tesisler Bünyesinde Yer Alan Yeme&İçme Ünitelerinde SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM / GSTC  Sertifikasyon Değerlendirme Kriterleri”dir. 

Sürdürülebilir Turizm Sertifikası İlgili Dökümanlar

Sürdürülebilir Turizm Sertifikasyon Programı, kriterler ve detaylı bilgi için tıklayınız:

+90 0216 598 20 00

E-posta

info@isoqarturkey.com

isoqar@isoqarturkey.com

Global Sürdürülebilir Turizm Sertifikasyon Formu

GSTC Sertifika