İsoqar Turkey

Tarafsızlık Beyanı

ISOQAR Ltd, sertifikasyon faaliyetlerinden sorumlu olan bir tüzel kişiliktir; bu Politika Bidirgesinde ISOQAR’a atıfta bulunmak bu tüzel kişiyi ifade eder. 

ISOQAR, Yöneticileri ve Çalışanları, Sertifikasyon Faaliyetlerini yürütmede tarafsızlığın önemini tamamen anlamaktadır. ISOQAR bu nedenle müşterileri veya potansiyel müşterileriyle olan tüm ilişkilerinde tüm çalışanların veya diğer personelin tarafsız olmasını ve kalmasını sağlayacaktır. Tarafsızlığın korunmasını ve gösterilebilmesini sağlamak için aşağıdaki ilkeler oluşturulmuştur.

 • ISOQAR Sertifikaları, hiçbir ilginin etkili olmamasını güvence altına almak için yönetim ekibinin bağımsız yetkili ve yetkin bir üyesi (denetimde yer almayan) tarafından yapılan incelemenin ardından verilir. 
 • ISOQAR, şirketlere veya bireylere yönetim sistemi danışmanlığı veya başka bir danışmanlık şekli sunmaz (ve hiçbir zaman sunmamıştır).
 • ISOQAR, şirketlere veya bireylere bir iç denetim hizmeti sunmaz (ve hiçbir zaman sunmamıştır). 
 • ISOQAR, belgelendirme, ISOQAR’ın onayladığı akredite standartlar için yönetim sistemi danışmanlığı veya iç denetim hizmetleri sunan başka bir şirkete sahip ya da (maddi veya başka türlü) ilgili değildir. 
 • ISOQAR, danışmanlık yapan şirketlerle, iç denetim hizmetlerini veya ISOQAR tarafından sağlanan belgelendirme hizmetlerini etkileyecek şekilde yorumlanabilecek diğer hizmetleri sunmaz (ve sunmayacaktır). ISOQAR ve diğer herhangi bir şirket arasında önerilen herhangi bir ilişki, bu ilişkinin resmileştirilmesinden önce risk işleme planlamasının bir parçası olarak bir risk değerlendirmesine tabi tutulacaktır. Şirketler, kuruluşlar ve bireylerle mevcut tüm ilişkiler, ilişkinin sertifikasyon sürecinin tarafsızlığına etki etmemesini sağlamak için düzenli olarak değerlendirilecektir. 
 • ISOQAR tarafından istihdam edilen veya başka bir şekilde sözleşmeli çalışan kişilerin mevcut ve geçmiş tüm şirketlerle ilişkilerini dokümante etmesi ve kaydetmesi gerekir. Geçmiş veya şimdiki potansiyel bir çıkar çatışması yaratabilecek herhangi bir durumun ISOQAR tarafından deklere edilmesi gerekmektedir. ISOQAR, bilgileri tarafsızlığa yönelik tehditleri tanımlamak için kullanacak ve herhangi bir çıkar çatışması olmadığını göstermediği sürece o kişiyi herhangi bir kadroda kullanmayacaktır. 
 • ISOQAR, herhangi bir geçmiş ilişkinin mevcut olduğu bir yönetim sistemi denetimine bir personel veya taşeron üye tahsis etmeyecektir. İstisnai olarak ve Yönetim’in takdirine bağlı olarak, geçmiş bir ilişkinin mevcut olduğu ancak en az 2 yıldır ilişki bulunmadığı bir yönetim sistemi denetimine bir şahıs veya taşeron tahsis edilebilir.
 • ISOQAR, müşterilerin yönlendirmeleriyle ilgili olarak, hiçbir kişiye veya şirkete herhangi bir komisyon (“bulma ücreti” veya diğer teşvikler) sunmaz ve sunmayacaktır, istisna: 
 1. Bu tür bir tavsiyenin şartları ve koşulları açıkça belirlenir ve gösterilebilir ve ayrıca ücretin bir başvuru için verildiği ve bir komisyonun ödenmiş olduğu gerçeğinin bir denetimin sonucunu hiçbir şekilde etkilemeyeceği de gösterilebilir. 
 2. Yönlendirme talebinde bulunan bir kişiye veya kuruluşa (normal olarak bir danışman) böyle bir ödemenin yapılması sürecinde, (tarafsızlığa kabul edilemez bir potansiyel tehdit oluşturması bakımından) bir risk değerlendirmesi yapılır. 
 3. Tüm bu ödemeler dokümante edilir, kaydedilir ve izlenebilir ve bir satınalma siparişi ve faturası ile birlikte birlikte tutulur. 
 • ISOQAR, herhangi bir şirkete, o şirket için belirli bir standardın uygulanması konusunda belirli bir eğitim sunmamaktadır.ISOQAR tarafından sunulan herhangi bir eğitim genel niteliktedir ve katılmak isteyen tüm şirketlere veya bireylere açıktır. 
 • ISOQAR, herhangi bir şekilde bir yönetim sistemi danışmanlığının faaliyetleri ile bağlantılı bir yolla ilişkilendirilmemiş veya pazarlanmamış olmasını sağlayacaktır ve böyle bir bağlantının tanımlanması durumunda uygun önlemleri alacaktır. 
 • Belgelendirme sürecine dahil olan denetçiler ve diğerleri herhangi bir baskı altında değildir ve olmayacaklardır  ve denetimin sonucuyla ilgili belirli bir sonuca varacak şekilde etki altına alınmayacaklardır. 


MUSTAFA YILMAZ
ISOQAR BELGELENDİRME
GENEL MÜDÜRÜ

Global Sürdürülebilir Turizm Sertifikasyon Formu

GSTC Sertifika