İsoqar Turkey

Yaklaşımımız

Belgelendirme prosesinde tarafsızlığımızı ve profesyonelliğimizi asla bozmayız. Her nerede ve ne zaman olursa olsun müşterinin isteklerine uygun esnek bir yaklaşım içinde bulunuruz. İç yapılanmamız müşteri isteklerini en hızlı ve en uygun şekilde karşılayacak biçimde oluşturulmuştur.
Müracaat edildikten sonra en geç 4 hafta içerisinde Tetkik tarihinde bir anlaşma sağlanmasını ve tetkikin gerçekleştirilmesini garanti ediyoruz. Eğer ki, daha kısa bir zamanda tetkik istenirse bu istekleri de karşılayabiliriz.

Müracaat esnasında ilk yıl belgelendirme ücreti istenir. İlk yıl ücreti Belgelendirme Denetimi başlayıncaya kadar ödenmelidir. Ödeme Safha 1 denetiminden önce yapılabilir. Yıllık ücretler yalnızca Gözetim Tetkiklerinde oluşan masrafları içerir. ISOQAR Belgelendirmede yıllık belge kullanma ücreti yoktur.

Ödeme planı esnektir. Yalnızca ilk yılın ücreti Belgelendirme Prosesinin başında ödenir. Müşteri isterse diğer yıllara ait ücretleri de ödeyebilir. Firma büyüklüğüne ve çalışan sayısına bağlı olarak denetim ücretleri artabilir. Basit ve tek proseslerle çalışan 10 kişiden az eleman çalıştıran firmalarda ücretler minimize edilecektir.

Genel olarak Safha 1 tetkiki müşterinin işine engel olmayacak şekilde tamamlanır. Safha 1 Tetkiki kendi yerinizde gerçekleştirilmesi durumunda diğer giderler dışında (seyahat, konaklama vs.) herhangi bir ilave ücret almaksızın Safha 1 Tetkiki gerçekleştirilir.

ISOQAR Belgelendirme, standardın şartlarına uygun olduğu sürece müşteri dokümantasyonunda özel bir format aramaz. Dokümantasyon firma yapısına uygun, kolay anlaşılabilir ve isteklere cevap verebilecek yapıda olabilir. Prosedürlerin standardın maddelerini takip etmesini tetkikçilerin kolay tetkik gerçekleştirmesi için değil, standarda uygunluk için istiyoruz.
Belgelendirme ve Gözetim Tetkik Tarihleri karşılıklı anlaşılarak kararlaştırılır. Gözetim tarihleri akreditasyon şartı gereği 12 ayı geçemez.
Belge genelde Tetkik tamamlandıktan 10-15 iş günü içinde yayınlanır. 20 iş gününü geçirmemeyi garanti ediyoruz.

ISOQAR Belgelendirme Yönetim Sistemleri konularında entegre Belgelendirme Tetkiki ve Gözetim Tetkiki yaparken fiyatları minimize edebilir. KYS Gözetim Tetkiki ile ÇYS İlk Belgelendirme Tetkiki birleştirilebilir.

Denetim sonrası firmadan ayrılmadan önce uygunsuzluk raporları tamamlanır. Tetkik Raporları firmaya denetim sonrasında ulaştırılır ve firma herhangi bir sürprizle karşılaşmaz.

ISOQAR Belgelendirme profesyonel üst yönetimi rekabet edebilir maliyetini sürekli kontrol altında tutar. ISOQAR Belgelendirme hissedarları müşterileriyle herhangi bir para alışverişi, ortaklık gibi ilişkiler içine girmez, müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini en üst seviyede karşılama sorumluluğunu taşır.

Global Sürdürülebilir Turizm Sertifikasyon Formu

GSTC Sertifika